Industry News
Home  >  Classic Case >  Industry News

2014 New Shipbuilding dynamic

Come:Danuni   Time:2014-5-4

 

NO. SHIPYARD SHIP TYPE SHIPOWNER QUANTITY  DELIVERY DATE
1 Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co.,Ltd 10000teu containership Seaspan Corporation 4 2016
2 Jiangsu East Heavy Industry 208,000 bulk carrier European shipowner 4 2017
3 Jiangsu East Heavy Industry 95,000dwt bulk carrier European shipowner 1+3 2015
4 Sinopacific Shipbuilding 82,000dwt bulk carrier Shandong Bohai 2+2 2016
5 Yangzijiang Shipbuilding  81,800dwt bulk carrier Paragon 3 2015
6 Yangfan Group 64,000dwt bulk carrier d’Amico Ireland 2 2016-2017
7 Yangfan Group 64,000dwt bulk carrier d’Amico 2 2016-2017
8 Yangfan Group 38,670dwt bulk carrier d’Amico Ireland 2 2016
9 Shanghai waigaoqiao Shipbuilding 300,000dwt crude oil Navig8 2 2016